Αρθρα

Περί Πατάτας

Επιλέξτε πατάτες εγχώριες (Νευροκοπίου, Πολυμύλου, Νάξου κλπ). Υπερέχουν σε γεύση!

Να διαλέγετε το είδος της πατάτας που είναι κατάλληλο για φαγητό, για φούρνο ή για τηγάνι.

Έχουν διαφορά στο γευστικό αποτέλεσμα του πιάτου