Διάφορα

Κρητική Σχολή Αγιογραφίας

Γράφει ο Αντώνης Ψαρουδάκης

Στο τέλος του άρθρου θα βρεις ολόκληρη τη μελέτη σε pdf*

Από την Βασιλεύουσα η τέχνη πέρασε στον Μυστρά κατά τα τέλη του 14ου αιώνα. Εκεί απέκτησε πιο στενό χαρακτήρα και έδωσε την Κρητική Σχολή.

Η Σχολή αυτή παραμένει περισσότερο πιστή στον βυζαντινό ιδεαλισμό.

Λίγα λόγια για την εξέλιξη της αγιογραφίας

Οι αγιογραφίες αντλούν τα θέματα τους από τη ζωή και κυρίως τα θαύματα των ανδρών και γυναικών που αγιοποιήθηκαν από την Εκκλησία.

Σύμφωνα με την Ορθόδοξη παράδοση, η αγιογραφική εικόνα δεν στοχεύει στην ρεαλιστική αναπαράσταση ενός προσώπου αλλά έχει πρωτίστως πνευματική σημειολογία αφού μέσω αυτής μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τον Θεό και τους Αγίους Του.

Η Κρητική Σχολή, κυριάρχησε στα μεγάλα κέντρα της Ορθοδοξίας, αφού, διαμορφώθηκε στην Κρήτη στα τέλη του 15ου και τις αρχές τού 16ου αιώνα.

Όπως και να ερευνήσουμε την Ορθόδοξη ζωγραφική, είτε υπό την συμβολική, ζωγραφική, ιστορική, δογματική θεολογική, αφηγηματική ή υπό οιαδήποτε τεχνοτροπία και τεχνική της, πάντοτε θα διαπιστώσουμε ότι αποσκοπούσε και αποσκοπεί στην “παροχή” των ορθοδόξων αληθειών, εφόσον σκοπός της είναι η παράσταση της κατηγορίας του αγίου, που είναι αναλλοίωτη και αμετάτρεπτη.

Οι Κρητικοί αγιογράφοι είχαν μια λιτότητα και στη χρήση των χρωμάτων σε σύγκριση με αυτούς της Μακεδονικής Σχολής.

Μία εξαιρετική μελέτη για την Κρητική Αγιογραφία, από τον Ψαρουδάκη Αντώνιο.

Στις τελευταίες σελίδες της, ο συγγραφέας παραθέτει βιβλιογραφία κι ένα σύντομο βιογραφικό του.

*Πρώτη δημοσίευση