Διαγωνισμός Φωτογραφίας

Οδηγίες υποβολής συμμετοχών

Οι φωτογραφίες πρέπει να υποβληθούν σε αρχείο υψηλής ανάλυσης σε μορφή jpg. Κάθε αρχείο εικόνας θα πρέπει να είναι σε φορμάτ μηχανής, μέχρι 6000 pixels (η μεγαλύτερη πλευρά) και 300 dpi. Τα ονόματα αρχείων πρέπει να είναι ως ακολούθως: τίτλος φωτογραφίας. Jpg

Η υποβολή των φωτογραφιών, πρέπει να γίνει μέσω της ελεύθερης εφαρμογής https://wetransfer.com/  και με αποστολή (Email to) στο email  sentouki.tis.giagias.contest@gmail.com

O τίτλος του μηνύματος θα πρέπει να είναι «Υποβολή στο Διαγωνισμό Φωτογραφίας Εδώδιμα 2020- 2021», ενώ στο κύριο σώμα του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα πρέπει να περιλαμβάνεται το όνομα του φωτογράφου, αριθμός κινητού τηλεφώνου για επικοινωνία και Facebook ή/και Instagram (εφόσον έχει).

 

Σε περίπτωση που η φωτογραφία δεν έχει τίτλο, τότε θα πρέπει να οριστεί ως «Χωρίς τίτλο». Σε περίπτωση, που υπάρχουν περισσότερες από μία φωτογραφίες χωρίς τίτλο, τότε θα πρέπει να αναφερθούν, ως «Χωρίς τίτλο 1», «Χωρίς τίτλο 2», κ.λπ.)

Κόστος Εκτύπωσης

Όσες φωτογραφίες επιλεγούν να συμμετάσχουν στις εκθέσεις, θα πρέπει να πληρώσουν κόστος εκτύπωσης 20€.

Η πληρωμή του κόστους εκτύπωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω PayPal με τη χρήση του email  a.kadrevi@gmail.com ή στον τραπεζικό λογαριασμό της ATTICA BANK 58004600, IBAN: GR9401602650000000058004600 της ATTICA BANK με ταυτόχρονη αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος για την καταβολή του ποσού.

Σημαντικό: Οι ενδεχόμενες προμήθειες τραπεζών βαρύνουν αποκλειστικά τον συμμετέχοντα.