Όροι συμμετοχής

1. Ο διαγωνισμός φωτογραφίας θα επιλέξει φωτογραφίες τροφίμων, που θα υποβληθούν από επαγγελματίες και ερασιτέχνες φωτογράφους άνω των 18 ετών από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά και για Έλληνες κατοίκους εξωτερικού*, με σκοπό να εκτεθούν 60-70 φωτογραφίες.

Ως «φωτογραφία τροφίμων» (food photography) ορίζεται η φωτογραφία, που επιτρέπει στο τρόφιμο να αφηγηθεί την ιστορία του, τα υλικά του, τη διαδικασία παρασκευής του και τη σχέση του με το περιβάλλον και τους ανθρώπους.

2. Οι φωτογραφίες δεν πρέπει να είναι υπερβολικά επεξεργασμένες. Επιτρέπεται μόνον η επεξεργασία στον τομέα της φωτεινότητας, του κοντράστ, η μετατροπή της έγχρωμης φωτογραφίας σε ασπρόμαυρη και η περικοπή (cropping). Δεν επιτρέπεται το μοντάζ, ο μερικός αποχρωματισμός, η προσθήκη κορνίζας και η υπογραφή της φωτογραφίας.

3. Η υποβολή φωτογραφιών σημαίνει την πλήρη αποδοχή των όρων του διαγωνισμού.

4. Οι συμμετοχές πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2021. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνεται δεκτή η υποβολή.

5. Οι διοργανωτές έχουν το δικαίωμα να τροποποιήσουν την προθεσμία υποβολής.

6. Προκειμένου η υποβολή να είναι έγκυρη, οι φωτογραφίες θα πρέπει να υποβάλλονται με βάση τους όρους υποβολής.

7. Κάθε φωτογράφος δικαιούται μια μόνον υποβολή στην οποία μπορεί να υποβάλει μία έως πέντε φωτογραφίες τροφίμων. Σε περίπτωση, που υποβληθούν περισσότερες φωτογραφίες από τον ίδιο φωτογράφο, οι φωτογραφίες θα απορριφθούν στο σύνολό τους.

8. Η υποβολή φωτογραφιών είναι δωρεάν. Οι φωτογράφοι, όμως, των οποίων οι φωτογραφίες θα επιλεγούν για να συμμετάσχουν στις εκθέσεις, θα πρέπει να πληρώσουν το κόστος εκτύπωσης.

9. Το κόστος εκτύπωσης που θα κληθούν να καταβάλλουν οι φωτογράφοι των επιλεγμένων φωτογραφιών, θα καλύψει τα έξοδα εκτύπωσης των φωτογραφιών τους, σε διαστάσεις 30X40 cm και την επικόλλησή τους σε Kappa Fix.

10. Όλες οι υποβολές θα αξιολογηθούν από 4μελή επιτροπή κριτών, που θα επιλέξει τους νικητές. Η απόφαση των κριτών θα είναι τελική.

11. Οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι είναι οι μόνοι κάτοχοι των πνευματικών δικαιωμάτων και οι δημιουργοί των φωτογραφιών.

12. Οι υποβαλλόμενες φωτογραφίες δεν πρέπει να παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου προσώπου ή οντότητας ή να παραβιάζουν τα δικαιώματα ιδιωτικού απορρήτου. Επίσης, δεν πρέπει να περιλαμβάνουν εμπορικά σήματα, που ανήκουν σε τρίτους ή να παραβιάζουν οποιονδήποτε άλλο νόμο.

13. Τα πνευματικά ή άλλα δικαιώματα των φωτογραφιών παραμένουν στους δημιουργούς.

14. Το «Σεντούκι της Γιαγιάς» έχει το δικαίωμα να κάνει χρήση των αρχείων υψηλής ευκρίνειας ή τις εκτυπώσεις των έργων που θα χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση των εκθέσεων. Επίσης, έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα αρχεία υψηλής ευκρίνειας σε άρθρα και δημοσιεύσεις του site, των σελίδων social media που διαχειρίζεται, σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα προβολής (αφίσες, flyers, προγράμματα, κλπ), καθώς και σε όλα τα μέσα προβολής που θα επιλέξει να χρησιμοποιήσει για τη διαχρονική προώθηση και προβολή του Φεστιβάλ, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση.

15. Οι εκτυπώσεις των έργων, που θα χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση των εκθέσεων, επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωσή τους στους δημιουργούς τους.

16. Οι διοργανωτές του φωτογραφικού διαγωνισμού δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για τυχόν λανθασμένες, ανακριβείς ή ελλιπείς πληροφορίες, που εμπεριέχονται στις υποβαλλόμενες φωτογραφίες.

17. Όλες οι φωτογραφίες, που θα χρησιμοποιηθούν από τους διοργανωτές, θα αναγράφουν το όνομα του φωτογράφου.

18. Όλοι οι συμμετέχοντες συμφωνούν να συμμετάσχουν σε σχετική δημοσιότητα και στη χρήση του ονόματός τους για σκοπούς διαφήμισης, προώθησης και δημοσιότητας των εκθέσεων φωτογραφίας, του Φεστιβάλ, καθώς και του site «Το Σεντούκι της Γιαγιάς», χωρίς πρόσθετη αποζημίωση.

19. Οι διακριθέντες που θα λάβουν μέρος στο Workshop θα παραχωρήσουν ΔΩΡΕΑΝ, μέρος των φωτογραφιών της 3ης ημέρας στον χορηγό που θα φιλοξενήσει την εκδήλωση.

* Μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή και Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό, με την προϋπόθεση ότι τα βραβεία, οι ανταμοιβές κλπ αφορούν την Ελλάδα. Δηλαδή, για αυτούς που ζουν στο εξωτερικό και δηλώσουν συμμετοχή, εφόσον διακριθούν στους 10 πρώτους, καλύπτουμε τα έξοδα και ό,τι ισχύει για το Workshop, αλλά όχι τα εισιτήρια για μετάβαση προς και από την Ελλάδα