Βιογραφικό

Άντα (Αλεξάνδρα) Πετρανάκη

Μετά από σπουδές στην Ακτινοτεχνολογία και στα Παιδαγωγικά, σπούδασε ζωγραφική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνας με Καθηγητές τους Τρ. Πατρασκίδη και Γ. Καζάζη και παρακολούθησε γλυπτική στο εργαστήριο του Ν. Τρανού.

Αποφοίτησε με υποτροφία το 2015 από την ΑΣΚΤ και το 2018 από το διετές Μεταπτυχιακό Εικαστικών Τεχνών της ΑΣΚΤ. Από τον Οκτώβριο του 2020 είναι υποψήφια διδάκτωρ της ίδιας Σχολής με επιβλέποντα Καθηγητή τον Β. Βλασταρά.

 

Έχει κάνει 6 ατομικές εκθέσεις/παρουσιάσεις και έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από 40 ομαδικές εκθέσεις και δράσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό όπως, Απολογητικό, Gallery Genesis, Αθήνα,2020, Transmission grecque, Aponia Centre de l’ art Παρίσι, 2020, Contemporary Venice 2019, Βενετία, 2019, Platforms Project, Αθήνα, 2019, Caritas Romana/15 πράξεις αφοσίωσης, Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 2018, Art Thessaloniki, Θεσσαλονίκη, 2018, Open Studio 2017, Documenta14th, Αθήνα, 2017, 4th International Festival Back to Athens Cheapart, Αθήνα, 2016, Prague Bienalle, Πράγα, 2015, Athens Bienalle, Αθήνα, 2015, Art Ahina, Αθήνα, 2015, Μεθύστερη δράση: διασκευές του καλλιτεχνικού ριζοσπαστισμού, Ινστιτούτο Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης (ΙΣΕΤ) Αθήνα, 2015.

 

Η Πετρανάκη επικεντρώνει τη δουλειά της κυρίως στην δημιουργία πολυαισθητηριακών εγκαταστάσεων μεγάλης κλίμακας. Χαρακτηριστικά των έργων της αποτελούν η διερεύνηση της φιλοσοφικής σκέψης, η τέχνη αρχείου καθώς και προβληματικές γύρω από το ακατάληπτο των αναμνήσεων, την έμφυλη ταυτότητα, το μαύρο/σκοτεινό και την αίσθησή του.

 

http://alexandrapetranaki.wixsite.com/arts

AlexandraPetranaki@gmail.com

Fb: Ada Petranaki

Κινητό 6947496375

Alexandra (Ada) Petranaki

 

Αfter studying Radio-Technology and Pedagogy she studied painting at the Athens School of Fine Arts with tutors Tr. Patraskidis and G. Kazazis and attended sculpture class of N. Tranos.

She graduated in 2015, as also in 2018 from her two-year postgraduate Master of Fine Arts degree. She has been PhD candidate at the same school since October 2020 with supervisor tutor V. Vlastaras.

 

She has made 6 solo shows/ individual presentations and has participated in more than 40 group exhibitions and events in Greece and abroad such as Apology, Gallery Genesis, Athens, 2020; Transmission grecque, Aponia Centre de l’ art, Paris, 2020; Platforms Project, Athens, 2019; Contemporary Venice 2019, Venice, 2019; Caritas Romana, Contemporary Art Center of Thessaloniki, 2018; Art Thessaloniki, Thessaloniki, 2018; Open Studio 2017, Documenta14th, Athens, 2017; 4th International Festival Back to Athens Cheapart , Athens, 2016; Prague Bienalle, Prague, 2015, Athens Bienalle, Athens, 2015; Art Athina, Athens, 2015; Deferred action: adaptations of artistic radicalism, Contemporary Greek Art Institute”/ISET, Athens, 2015.

 

Petranaki focuses her work mainly on the creation of multi – sensory installations. Characteristics of her works are the exploration of philosophical thought, archive art as well as problems about the incomprehensible memories, gendered identity, black/dark and its feelings.

 

http://alexandrapetranaki.wixsite.com/arts

AlexandraPetranaki@gmail.com

Fb: Ada Petranaki

Mobile 6947496375