Γνωμικά

Ο άνθρωπος ό,τι μπορεί κι ο Θεός ό,τι θέλει.